برای مشاوره با شماره: 90003055 تماس بگیرید.

نمونه کارها (قبل و بعد)

 ایمپلنت دندان را می توان به عنوان یک معجزه برای دندان های از دست رفته شناخت.  در ادامه میتواند نمونه کار های قبل و بعد ایمپلنت را مشاهده کنید.

ایمپلنت کامل فک بالا​

ایمپلنت کامل فک بالا و پایین به معنای جایگزینی تمام دندان های فک است که توسط روش ایمپلنت دندان، همان زیبایی و عملکرد سابق دندان ها را مجددا ایجاد می کند. تعداد ایمپلنت هایی که دندانپزشک می تواند در استخوان فک بیمار قرار دهد به سلامت فک، ضخامت استخوان و همچنین نوع دندان بستگی دارد

Screenshot 2023 06 26 084708 نمونه

ایمپلنت فک پایین​

ایمپلنت فک پایین به معنای جایگزینی تمام دندان های فک است که توسط روش ایمپلنت دندان، همان زیبایی و عملکرد سابق دندان ها را مجددا ایجاد می کند. تعداد ایمپلنت هایی که دندانپزشک می تواند در استخوان فک بیمار قرار دهد به سلامت فک، ضخامت استخوان و همچنین نوع دندان بستگی دارد

ایمپلنت کامل فک بالا 1 scaled 1 نمونه